Hanneke Fotografie respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens Hanneke Fotografie op welke wijze verwerkt en voor welk doel. Daarnaast informeert Hanneke Fotografie u in deze verklaring over welke rechten u heeft en op welke manier u van deze rechten gebruik kunt maken. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle bezoekers van de website van Hanneke Fotografie en klanten van het bedrijf. Hanneke Fotografie spant zich in om persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Hanneke Fotografie verwerkt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de gewenste dienst te kunnen leveren en alleen wanneer voor het gebruik van deze persoonsgegevens toestemming is gegeven. Het niet verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat Hanneke Fotografie niet in staat is de gewenste dienst te leveren.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Hanneke Fotografie, gevestigd te Marijkestraat 37, 4175LP Haaften, onder KVK-nummer 87875098. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@hannekefotografie.com.

Hanneke Fotografie spant zich in om uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken, op een veilige manier te beschermen en enkel te gebruiken indien dat noodzakelijk is of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bent u desondanks van mening dat uw persoonsgegevens onjuist worden verwerkt of niet voldoende worden beschermd, neem dan vooral contact op via info@hannekefotografie.com om het probleem snel te verhelpen.


Welke gegevens worden verzameld?

Via de website heeft u de mogelijkheid uw naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten. Deze gegevens dienen verplicht te worden ingevuld. Hanneke Fotografie gebruikt deze gegevens om op uw bericht te kunnen reageren.

Om de factuur volgens de regels van de Belastingdienst op te kunnen stellen, gebruikt Hanneke Fotografie uw factuuradres. Uw postadres, dat gebruikt wordt op de factuur, kan tevens worden gebruikt voor het sturen van een relatiegeschenk.

Hanneke Fotografie gebruikt uw e-mailadres om facturen en brochures te kunnen sturen. Daarnaast heeft Hanneke Fotografie uw telefoonnummer nodig om bijvoorbeeld via Whatsapp snel en efficiënt contact te kunnen hebben, bijvoorbeeld wanneer weersomstandigheden een belemmering kunnen vormen. Eventueel wordt uw telefoonnummer tevens gebruikt om een preview van de foto’s te kunnen sturen.
Hanneke Fotografie vraagt tevens naar de gezinssamenstelling en daarbij behorende namen.

Bovenstaande persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de overeenkomst. Zonder deze gegevens is Hanneke Fotografie niet in staat u op passende wijze te helpen en op een goede manier van dienst te zijn.


Cookies

De website van Hanneke Fotografie plaatst zonder uw toestemming functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, laptop of telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies hebben geen invloed op uw privacy en zijn niet schadelijk voor het door u gebruikte elektronische apparaat.

Naast deze functionele cookies maakt Hanneke Fotografie gebruik van andere cookies. Hanneke Fotografie maakt gebruik van analytische cookies door middel van Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de statistieken van de website om de website te kunnen blijven verbeteren. Google Analytics geeft Hanneke Fotografie inzicht in de weg die websitebezoekers afleggen, een schatting van de locatie van de websitebezoeker en het moment waarop de website bezocht wordt. Voor het gebruik van deze cookies geeft u expliciet toestemming.


Hoe worden deze gegevens verkregen?

Deze gegevens worden verkregen doordat u ze zelf aan Hanneke Fotografie verstrekt. Hanneke Fotografie ontvangt geen persoonsgegevens van u via derden.


Wat is het doel van de gegevensverzameling?

Hanneke Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een aantal wettelijke grondslagen. Als eerste verzamelt Hanneke Fotografie uw factuurgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelt Hanneke Fotografie uw contactgegevens en overige gegevens om de overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.

Andere persoonsgegevens die Hanneke Fotografie verzamelt worden alleen verkregen met uw toestemming. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief, indien u zich daar zelf voor heeft ingeschreven.


Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Factuurgegevens worden bewaard voor zolang de wet dat eist.

Reviews die gepubliceerd zijn blijven staan totdat u verzoekt om verwijdering, of totdat deze niet langer representatief zijn voor de diensten van Hanneke Fotografie.
Indien u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, zal uw e-mailadres worden bewaard totdat u aangeeft niet langer de nieuwsbrief te willen ontvangen. Maakt u gebruik van de mogelijkheid tot uitschrijving, dan zullen deze persoonsgegevens direct uit de database worden verwijderd.

Commerciële doeleinden
Hanneke Fotografie heeft belang bij het delen van reviews. Mocht u een review hebben achtergelaten, dan zal deze onder vermelding van uw naam worden gedeeld op social media en/of de website van Hanneke Fotografie. Dat gebeurt alleen met uw instemming en kan bovendien op uw verzoek weer worden verwijderd.

E-mailmarketing
Indien u uw e-mailadres doorgeeft aan Hanneke Fotografie, kan dit e-mailadres gebruikt worden voor het versturen van een nieuwsbrief. Dit gebeurt alleen indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. U meldt zich dus zelf aan voor deze nieuwsbrieven en belandt niet automatisch op de mailinglijst.

Derden
Cookies kunnen worden ingezien door de websitehosting. Factuurgegevens zijn zichtbaar in boekhoudsoftware en uw foto’s zijn zichtbaar in een beeldbewerkingssysteem. Daarnaast kunnen foto’s zichtbaar zijn voor leveringsdoeleinden bij leveranciers. Belangrijk is dat zowel Hanneke Fotografie als deze derden zich inspannen enkel de noodzakelijke gegevens te verwerken en deze te allen tijde op juiste wijze te beschermen. Met deze derden is een verwerkersovereenkomst gesloten. Derde partijen zullen in geen geval gebruik maken van uw gegevens voor persoonlijke doeleinden. De gegevens die met deze derden worden gedeeld worden alleen gebruikt ter ondersteuning van de werkzaamheden van Hanneke Fotografie.

Enkel gegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zoals naam voor het delen van een review zoals eerder beschreven, worden gedeeld met derden.


Uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Hanneke Fotografie van u verwerkt. Indien u gebruik wenst te maken van een van deze rechten, dient u dat kenbaar te maken via info@hannekefotografie.com. Uw verzoek wordt binnen 14 dagen beantwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan deze termijn worden verlengd. Dit wordt tijdig aangegeven.

U heeft de volgende rechten:
- Recht om uw gegevens in te zien
- Recht om uw gegevens aan te passen
- Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
- Recht op beperking van gegevensverzameling: u heeft het recht te verzoeken dat de gegevens die verzameld worden, wordt beperkt tot enkel noodzakelijke gegevens.
- Recht om gegevens te laten verwijderen
- Recht op het intrekken van toestemming: dit wil zeggen dat u geen toestemming verleent voor verdere gegevensverwerking. De reeds verstrekte gegevens mogen voor een legitiem doel worden gebruikt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u uw toestemming tot het versturen van de nieuwsbrief  kan intrekken. U zult dan niet langer de nieuwsbrief ontvangen en uit de mailinglijst worden verwijderd.

Naast deze rechten heeft u het recht op informatie. Deze informatie wordt verschaft in deze verklaring. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat op onrechtmatige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.


Geautomatiseerde besluitvorming

Hanneke Fotografie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Elke vorm van besluitvorming is voorzien van een menselijke blik.


Hanneke Fotografie spant zich in om uw gegevens op een rechtmatige en transparante manier te verwerken. Hanneke Fotografie verwerkt deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is en indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Hanneke Fotografie verzamelt enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting en voor marketingdoeleinden.
Hanneke Fotografie spant zich in om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Heeft u vragen, wilt u een klacht indienen, gebruik maken van uw rechten of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via info@hannekefotografie.com.

Privacyverklaring

@hannekefotografie

Volg mij op Instagram

Menu